דיירים רבים מעוניינים לקדם פרויקט של התחדשות עירונית בבניין בו הם גרים, אך לא יודעים איפה להתחיל, איך ראוי להתנהל ומאילו טעויות יש להימנע.

קידום פרויקט של התחדשות עירונית הינו דבר מורכב. מצד אחד, הדיירים חשים שמדובר בהזדמנות מרגשת לשדרוג מקום מגוריהם. מצד שני, רובם אינם מכירים את כללי המשחק של עולם הבנייה. הם זקוקים ליד מקצועית מכוונת.

כמנהלת פרויקטים בתחום הבנייה, מתמחה לידיה ברגר בליווי דיירים ובהקמת התשתית הטובה ביותר עבורם לפרויקט פינוי בינוי – תמ”א 38/1 (חיזוק ותוספת על הקיים) ו 38/2- (הריסה ובנייה חדשה). במהלך הפרויקט, לידיה מקדמת שלל תהליכים חשובים תוך מתן ביטוי מלא לאינטרסים של הדיירים. המטרה היא ליצור בסיס איתן להיתכנות מיטבית.

מתודולוגיה של חכמה ויעילות

במסגרת ההתקשרות, ממנים דיירי הבניין את לידיה כמנהלת הפרויקט מטעמם – והיא משמשת כ”ערוץ תקשורת” בין הדיירים לבין הגורמים המבצעים בפרויקט, בהתאם למתודולוגיית עבודה מוכחת.

שירותי ניהול הפרויקט כוללים:

  • הקמת נציגות דיירים: איתור מספר דיירים שיסכימו להתאגד במסגרת נציגות שתייצג את כלל הדיירים בפרויקט, ותעבוד מול כל הגורמים הרלוונטיים.
  • איתור עו"ד מנוסה לייצוג הדיירים
  • איתור מפקח בנייה מנוסה לייצוג הדיירים
  • איתור היזם המתאים לפרויקט (במידת הצורך), בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש בדו"ח התכנון – עם מכרז או ללא מכרז.
  • ניתוח הצעות היזם/קבלן ומתן חוות דעת מקצועית
  • ניהול המו"מ בין הדיירים ליזם הנבחר
  • ייצוג שוטף במהלך הפרויקט בצמתים קריטיים המצריכים התערבות. עבודה מול כל הגורמים המקצועיים – היזם, הקבלן, הפיקוח ועו"ד.

תועלות מרכזיות: