צור קשר

שעות המשרד: 9:00-18:00

office@lidiaberger.co.il :אמייל

ויצמן 4 בית אסיה , תל אביב

טל במשרד: 03-6117474

פקס במשרד: 03-6701515

כתובת למכתבים :ויצמן 4  ת.ד. 4 תל אביב  6423904 (בית אסיה )