צור קשר

שעות המשרד: 10:00-20:00

 lidia.berger@gmail.com :אמייל ​

רח’ המלאכה 21, קומה 3 , ראש העין

טל במשרד: 03-6117474

פקס במשרד: 03-6701515

כתובת למכתבים : ת.ד. 1164 רחובות 7611101